الصور

In the Ceramics Guide and Architecture Guide, direct links to image attributions are available next to the relevant images. Other images across the whole site are courtesy of the Rambourg Foundation and the project team, with the exception of those in the list below, which are free to use under Creative Commons licence.

Menus

https://www.flickr.com/photos/bolshakov/2200866659

https://marseillefaitmaison.com/2016/02/16/grumpy-cakes-du-fait-maison-qui-donne-le-sourire/marseillefaitmaison-grumpy-cake-cuisine-maison-fait-maison-marseille-restaurant-salon-de-the-produits-frais-tourtes-cookies-quiches-pa%CC%82tisserie-salle-menu/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_LA_CARTE_MENU_(held_by)_MONTEREY_HOTEL_(at)_38TH_ST._%26_6TH_AVE._NY_(HOTEL)_(NYPL_Hades-272751-4000008051).jpg

Baklava

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baklawas.JPG

Lablabi

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiYi9n-2rjXAhXLKMAKHcgUAi0QjxwIAw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALablabi.jpg&psig=AOvVaw21Mmj1Z-XWASNMeZ3K02WI&ust=1510564903478297

Shawarma https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Shawarmafood.jpg/1280px-Shawarmafood.jpg

Turkish shop

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shawarma#/media/File:Shawarma_TURK%27S.jpg

Kaak warka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Kaak_warka.jpg

Sicilian pastries

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Tunisians#cite_note-26

Tunisian tajine

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tajine_tunisien.JPG

Italian frittata

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frittata02.jpg

Bambaloni

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHksX927jXAhXCD8AKHQ9jCCQQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F6%2F6e%2FBambaloni_3.jpg&psig=AOvVaw06Uiu2O6yr37hmRHC2dqH4&ust=1510565120313309

Noicer pasta

https://www.flickr.com/photos/rais58/4208015499

Tabouna oven

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tabouna_bread#/media/File:Four_tabouna_Kairouan.jpg

Wine vessels

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Mazarron-anforas.jpg

Coins

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1252437&partId=1&searchText=carthage&page=5

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1291441&partId=1&searchText=carthage&page=6

Steles

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=276430&partId=1&searchText=carthage&page=31

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=276429&partId=1&searchText=carthage&page=31

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=276934&partId=1&searchText=punic&place=40984&matcult=15651&page=2

Olive press

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_-_%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1_-_%D8%B9%D9%86%D8%A8.JPG

Wine bottle

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Bardo_Mosaic_-_Bottle_and_Cup.jpg

Fish and birds

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bardo(js)078.jpg

Asida

https://goo.gl/images/8en5Ke

Tabouna oven

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tabouna_bread#/media/File:Four_tabouna_Kairouan.jpg

Fricasee

http://balaganrecipes.info/fricassee-traditional-fried-bread-from-tunisia/

Bread

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baguette_1.JPG

Tunisian salad

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunisian_Salad.jpg

Tfina pkaila

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pkaila.jpg

Boukhha

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Ff%2Ff0%2FBoukha_detail.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ABoukha_detail.jpg&docid=W3HkhJpzmE-8yM&tbnid=_7Sb-nJAJwIwDM%3A&vet=10ahUKEwj9y43YvaLXAhUKBsAKHeGaDOYQMwgnKAAwAA..i&w=2304&h=3072&hl=en&safe=images&bih=620&biw=1280&as_q=Boukha&ved=0ahUKEwj9y43YvaLXAhUKBsAKHeGaDOYQMwgnKAAwAA&iact=mrc&uact=8

Vines

https://www.al-monitor.com/pulse/afp/2016/10/tunisia-agriculture-wine-tourism.html

Oranges

https://c.pxhere.com/photos/52/18/oranges_fruits_orange_tree_citrus_fruits_tree_leaves_aesthetic_foliage-667134.jpg!d

Tomatoes

https://pxhere.com/en/photo/847107

Sausage

http://maxpixel.freegreatpicture.com/Barbecue-Smoke-Merguez-Sausages-Grilling-2783457

Tabil

https://www.youtube.com/watch?v=QFJxUVbUO2o

Mesfouf

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesfouf